New Search
Sort By: 
21 properties found: 17522
House for sale Ephrata, Pennsylvania
$649,100
$New Price Save to Favorites
Lakeside Villas
109 Lake View Road #26, Ephrata
4 Beds, 2.1 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
Home Towne Square
425 Ashton Circle, Ephrata
3 Beds, 2.0 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
Home Towne Square
349 Home Towne Boulevard, Ephrata
3 Beds, 2.1 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
Lakeside Villas
96 Lake View Road #36, Ephrata
4 Beds, 2.1 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
$564,500
$New Price Save to Favorites
Home Towne Square
321 Freedom Drive, Ephrata
3 Beds, 2.1 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
Lakeside Villas
91 Lake View Road #20, Ephrata
4 Beds, 2.2 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
Home Towne Square
325 Freedom Drive, Ephrata
2 Beds, 2 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
$493,900
$New Price Save to Favorites
Home Towne Square
344 Home Towne Boulevard, Ephrata
2 Beds, 2 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
$369,900
New Listing Save to Favorites
Misty Meadows
3 Creek Lane, Ephrata
3 Beds, 2.1 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
Ephrata
530 Millway Road, Ephrata
4 Beds, 2.1 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
$359,900
New Listing Save to Favorites
Ephrata Twp
4 Hess Circle, Ephrata
4 Beds, 3 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
East Brooke
61 Brookfield Drive, Ephrata
3 Beds, 1.2 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania

239 Ridge Avenue, Ephrata
3 Beds, 1 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
Fieldcrest At Meadow Valley
229 Fieldcrest Lane, Ephrata
3 Beds, 2 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
$299,900
Sunny Craft Manor
207 Jennifer Lane, Ephrata
3 Beds, 2 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
$298,000
New Listing Save to Favorites
Ephrata Twp
133 Ridge Avenue, Ephrata
3 Beds, 1 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
$289,900
Fieldcrest At Meadow Valley
91 Fieldcrest Lane, Ephrata
3 Beds, 2 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
$265,000
Ephrata
49 Irene Avenue, Ephrata
3 Beds, 2.1 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
$250,000
New Listing Save to Favorites
Ephrata Borough
119 Old Mill Road, Ephrata
3 Beds, 2 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
$210,000

42 Terrace Avenue, Ephrata
4 Beds, 2 Baths ≫ More Info
House for sale Ephrata, Pennsylvania
$148,500
Ephrata Borough
75 N Church Street, Ephrata
4 Beds, 2 Baths ≫ More Info